Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów- Dzień SenioraJubileusz nałęczowskiego Związku Emerytów i Rencistów

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nałęczowie 3 października 2012 roku świętował 40-lecie swojej działalności. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury pod patronatem Burmistrza Nałęczowa. Na jubileusz przybyli :burmistrz p. Andrzej Ćwiek, wieceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie p. Alina Gucma, sekretarz Zarządu Okręgowego w Lublinie p. Genowefa Kulczycka, Honorowy przewodniczący Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych p. Andrzej Szałach, Radni Rady Miejskiej, prezesi, dyrektorzy różnych instytucji i placówek, seniorzy, młodzież z WTZ z opiekunami, mieszkańcy.

 Wystąpienie okolicznościowe wraz z prezentacją wizualną przedstawiła przewodnicząca Oddziału Maria Rzeczyca.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia, dyplomy uznania i statuetki „Dla Przyjaciela”. Dużą Złotą Odznakę Honorową PZERiI otrzymały: Urząd Miasta Nałęczów, Nałęczowski Ośrodek Kultury, Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji. Małe Złote Odznaki Honorowe otrzymały: p. Irena Samoń i p. Teresa Korzeniewska. Dyplomy uznania i statuetki otrzymali: prezes Banku Spółdzielczego p. Grzegorz Bednarczyk, prezes Uzdrowiska Nałęczów p. Wojciech Gucma, właściciel Zakł. Budowy Wodociągów i Kanalizacji p. Marek Zadura i właściciel „Piekarni” p. Krzysztof Zubrzycki.

Było mnóstwo ciepłych słów, życzeń, upominków, kwiatów. Odczytane były Listy Gratulacyjne od Marszałka Województwa Lubelskiego p. Krzysztofa Hetmana, od Starosty Puławskiego p. Witolda Popiołka, od Przewodniczącej PZERiI , Zarządu Głównego z Warszawy p. Elżbiety Arciszewskiej, od dyr. PCPR –u z Puław p. Małgorzaty Zawadzkiej – Suszek. Między częścią oficjalną a artystyczną była tzw. przerwa kawowa. W części artystycznej wystąpiła „Kapela Staśka Wielanka” z Warszawy.

Ogromną pomoc przy organizacji obchodów otrzymaliśmy od  dyr. NOK p. J. Sawy – Bednarczyk i od pracowników tej placówki oraz od dyr. Biblioteki Publicznej p. Katarzyny Wójcik. Sponsorami byli : burmistrz Nałęczowa p. A.Ćwiek, prezes BS p. G. Bednarczyk, prezes Nałęczowskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji p. K. Wójtowicz .

 Maria Rzeczyca

 


Nałęczów- Dzień Seniora

Projektowanie stron internetowych Lublin

Strony www Lublin

Losowe artykuły

Remont w Plastyku

Liceum Plastyczne NałęczówW nałęczowskim Liceum Plastycznym trwa duży remont.

Więcej…

Jesienna wycieczka

Nałęczów - Aleja LipowaTroszkę lipowej w Nałęczowie i las koło Nowego Gaju.

Więcej…

Losowe artykuły

Viva il Cantare 2017

Nałęczów -Viva il Cantare Viva il Cantare - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wokalnej oraz Letni kurs wokalny.

Więcej…

Parada rowerowa

Nałęczów - parada rowerowa 2015iNałęczów - parada rowerowa 2015

Więcej…